Przewiń na dół

Transport
materiałów
niebezpiecznych

Transport ADR. Na zlecenia Klientów indywidualnych i firmowych realizujemy przewóz towarów i materiałów niebezpiecznych na terenie kraju i za granicą.

Transport ADR jest sporym wyzwaniem logistycznym i wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz spełnienia wielu określonych ustawowo warunków. Nasza firma sprostała tym wytycznym i na podstawie uzyskanych uprawnień może wykonywać tego rodzaju usługę (z wyjątkiem przewozu materiałów wybuchowych, promieniotwórczych i gazów). Jesteśmy ekspertami w tym zakresie i gwarantujemy Klientom najwyższą jakość przewozu oraz bezpieczeństwo powierzonego towaru. Korzystamy z nowoczesnego taboru i wysoko wykwalifikowanej kadry.

Czytaj więcej

Co to jest
transport ADR?

Konwencja ADR jest międzynarodowym regulaminem dotyczącym drogowego przewozu towarów i materiałów niebezpiecznych zgodnie z zaleceniami Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ.

Ten zbiór przepisów wskazuje, jakie zagrożenia powoduje transport takich ładunków oraz sposoby ich zapobiegania. Określa też, na jakich zasadach może odbywać się spedycja przedmiotów wybuchowych, substancji zapalnych, trujących, zakaźnych, żrących, czy promieniotwórczych i kiedy jest zabroniona.

Co to są materiały i towary
niebezpieczne?

Ładunki ADR to wszystkie materiały i towary, które mogą mieć szkodliwy wpływ lub powodować zagrożenie dla: ludzi, zwierząt, mienia ,środowiska.

Ze względu na rodzaj zagrożenia, jakie stwarzają ładunki niebezpieczne, zostały podzielone na 13 klas:

 • klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe
 • klasa 2 - gazy
 • klasa 3 - materiały ciekłe zapalne
 • klasa 4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • klasa 4.2 - materiały samozapalne
 • klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • klasa 5.1 - materiały utleniające
 • klasa 5.2 - nadtlenki organiczne
 • klasa 6.1 - materiały trujące
 • klasa 6.2 - materiały zakaźne
 • klasa 7 - materiały promieniotwórcze
 • klasa 8 - materiały żrące
 • klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ładunki mają postać:

 • stałą - materiały sypkie, granulowane, pastowate
 • ciekłą
 • gazową.

Do produktów stwarzających zagrożenie zalicza się m.in.:

 • benzynę
 • niektóre rozpuszczalniki i farby
 • część nawozów sztucznych
 • wybrane kwasy, gazy – np. propan
 • acetylen
 • zapalniczki
 • akumulatory
 • granaty
 • sztuczne ognie.

Każdy materiał niebezpieczny otrzymuje specjalny czterocyfrowy numer UN, odpowiadający niebezpiecznym przymiotom danego towaru.

Organizacja transportu materiałów i towarów niebezpiecznych

Jak zorganizować transport ładunków ADR? Jest to zadanie dość skomplikowane i wymaga odpowiedniej logistyki. Przewozy towarów niebezpiecznych mogą się odbywać:

 • w sztukach – każda musi być oznaczona nalepką ostrzegawczą i numerem UN
 • luzem – dotyczy materiałów stałych, które stwarzają nieduże zagrożenie
 • w cysternach.
Środek transportu powinien być adekwatny do właściwości towaru.

Wszystkie pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne muszą mieć specjalne oznaczenia w postaci pomarańczowych tabliczek w kształcie prostokąta, umieszczonych z przodu i z tyłu, pionowo i prostopadle do jego osi.

Kierowcy powinni być wyposażeni w pełną dokumentację towaru z wyszczególnionym jego:

 • rodzajem
 • ilością
 • numerami UN i nalepkami
 • oraz grupą pakowania.

Bardzo ważna w procesie organizacji przewozu jest także rola nadawcy ładunku niebezpiecznego. To na nim spoczywa obowiązek prawidłowego opakowania i oznakowania przesyłki oraz dokonania właściwego załadunku. To również on wybiera sposób i środek transportu, a my weryfikujemy, czy ten wybór odpowiada warunkom zgodnie z nadanym towarowi numerem.

Z kolei odbiorca tego typu ładunków powinien możliwie jak najszybciej je przejąć, aby zminimalizować ryzyko związane z przewożeniem.

Transport ADR – postaw na sprawdzonego partnera

Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy prawidłowo zorganizować bezpieczny transport towarów i materiałów niebezpiecznych, na podstawie wymaganych norm i przepisów. W ten sposób minimalizujemy ewentualne zagrożenia, które mogą spowodować wypadek oraz skalę zanieczyszczeń i zniszczeń, jakie mogą nastąpić.

Kierowcy są przeszkoleni zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażeni (ubrania ochronne oraz atestowany sprzęt zabezpieczający) i uprawnieni do przewozu materiałów niebezpiecznych. Podczas realizacji zleceń przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz stosują się do wszystkich wytycznych zamieszczonych w konwencji.

Przewozy ADR realizujemy pojazdami o ładowności od 1 do 24 t, dostosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych.

Nie wiesz, czy Twój ładunek kwalifikuje się do transportu towarów niebezpiecznych? Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszych fachowców! Zapewniamy doradztwo ze strony certyfikowanych pracowników i pomagamy w zakresie doboru pojazdu do specyfiki Twojego ładunku. Sprawnie i terminowo dostarczymy każdą przesyłkę. Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz możliwość skorzystania z różnych form przewozu, profesjonalną obsługę i kontrolę na każdym etapie zlecenia. Oferujemy także atrakcyjne ceny za świadczone usługi transportowe!

Zapraszamy na bezpłatną konsultację